Archive for November, 2009

又到聖誕又到聖誕

Monday, November 9th, 2009

又到聖誕又到聖誕

早在上星期一陣涼意,已深深覺得好有聖誕feel但你會話早左D嘛,但今天看到中環這代表香港的心臓地帶,聖誕的佈置紛紛搶閘而出,不得不承認,一年轉眼又過去了。